Το περιεδρικό απόστημα (περιπρωκτικό) είναι ένα απόστημα (οργανωμένη συλλογή πύου) που εμφανίζεται γύρω από την περιοχή του πρωκτού. Αρχικά ο ασθενής παρουσιάζει μια ερυθρότητα σε ένα σημείο του πρωκτού και ήπιο πόνο. Σταδιακά η φλεγμονή επεκτείνεται και τα συμπτώματα επιδεινώνονται.

Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει μόνο ήπιο άλγος στην περιπρωκτική χώρα, πυρετό, κακουχία, ψηλαφητή σκληρία, ρίγος, ακόμα και δυσουρικά ενοχλήματα.

Η κλινική εξέταση θέτει εύκολα τη διάγνωση του αποστήματος. Διαπιστώνεται ψηλαφητή σκληρία που κλυδάζει και έχει στοιχεία φλεγμονής και συλλογής πύου.

Στο διαγνωστικό έλεγχο μπορεί να βοήθησει το υπερηχογράφημα που θα αναδείξει και την πιθανή επέκταση.

Το περιεδρικό απόστημα μπορεί να οφείλεται σε απλή απόφραξη πρωκτικών αδενίων, όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να διερευνάται η πιθανότητα ύπαρξης περιεδρικού συριγγίου.

Στην οξεία φάση η σωστή αντιμετώπιση είναι η έναρξη αντιβιωτικής αγωγής και η άμεση χειρουργική διάνοιξη-παροχέτευση του αποστήματος. Η διάνοιξη πρέπει να γίνεται υπό αναισθησία (γενική, περιοχική) για να μπορεί να γίνει αφενός πλήρης καθαρισμός και αφετέρου να διερευνάται όσο είναι δυνατόν η πιθανότητα ανεύρεσης συραγγώδους πόρου.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει καθυστέρηση στην αντιμετώπιση, αφού η επέκταση αυτών των αποστημάτων είναι ταχύτατη. Μερικές φορές η φλεγμονή μπορεί να επεκταθεί προς το όσχεο και να οδηγλησει σε νεκρωτικλη φλεμονή οσχέου ( γάγγραινα fournier), μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση.

Αρκετοί ασθενείς παρουσιάζουν υποτροπιάζοντα περιπρωκτικά αποστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται ενδελεχλης διαγνωστικός έλεγχος ( συνήθως μετά την οξελια φάση). Ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Μαγνητική Τομογραφία Πυέλου
  • Διορθικό υπερηχογράφημα
  • Κολονοσκόπηση

Με αυτές τις εξετάσεις μπορούμε να διαπιστώσουμε την αιτία του απιστήματος που μπορεί να είναι:

  • Περιεδρικό Συρίγγιο
  • Φλεγμονώδης Νόσος Εντέρου ( Νόσος Crohn, Ελκώδης Κολίτιδα)

Κανείς ασθενής, ιδιαίτερα με υποτροπή αποστήματος περιπρωκτικά, δεν πρέπει να μένει χωρίς ενδελεχή διαγνωστικό έλεγχο.

Η διάγνωση ύπαρξης συριγγίου οδηγεί και στην προγραμματισμένη χειρουργική αποκατάστασή του

Η διάγνωση ΙΦΝΕ θέτει τον ασθενή σε πρωτόκολλο παρακολούθησης και θεραπείας.

Το περιεδρικό απόστημα πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζεται άμεσα. .Ομως δεν πρέπει να θεωρείται αθώο και απλό. Πάνω από 50% των ασθενών αυτών έχουν περιπρωκτικό συρίγγιο.

Η λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού, ο σωστός διαγνωστικός έλεγχος και η αντιμετώπιση από χειρουργό με εμπειρία στη χειρουργική του πρωκτού αποτελούν golden standard για ορθή διαχείριση των περιεδρικών αποστημάτων.

Θεόδωρος Πιπέρος

Γενικός Χειρουργός