Ο καρκίνος του Θυρεοειδούς Αδένα αποτελεί τον πιο συχνά διεγνωσμένο καρκίνο στις ηλικίες 20-40 ετών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση αύξησης της επίπτωσης του καρκίνου θυρεοειδούς παγκοσμίως. Ίσως αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλοί ασθενείς διαγιγνώσκονται τυχαία μετά από έλεγχο με αξονική τομογραφία, υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων καταστάσεων.

Η επίπτωση του καρκίνου του θυρεοειδούς είναι 3-4 φορές μεγαλύτερη στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι πρόκειται για καρκίνο με πολύ καλή έως εξαιρετική επιβίωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 85% των ασθενών επιβιώνει για πάνω από 20-30 έτη, κάτι πρέπει να αποτελεί οδηγό και θετικό προγνωστικό σημείο για κάθε ασθενή στον οποίο διαπιστώνεται για πρώτη φορά η πάθηση αυτή.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται συνήθως είτε με παρακέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, είτε ως τυχαίο εύρημα μετά από ολική θυρεοειδεκτομή για πολυοζώδη βρογχοκήλη.

Οι πιο συχνοί ιστολογικοί τύποι καρκίνου θυρεοειδούς είναι το θηλώδες καρκίνωμα (85%), το θυλακιώδες κακρίνωμα (5-10%), το μυελοειδές (2%) και το αναπλαστικό (2%). Οι δυο πρώτοι τύποι έχουν άριστη πρόγνωση.

Από τη στιγμή της διάγνωσης τίθεται το ερώτημα της χειρουργικής αντιμετώπισης. Πριν όμως πάρουμε αποφάσεις ως προς το χειρουργικό σκέλος, πρέπει να γίνει σταδιοποίηση με αξονική τομογραφία θώρακος και τραχήλου και κυρίως υπερηχογράφημα τραχήλου για διαπίστωση τυχόν λεμφαδενικών διογκώσεων.

Η παρουσία ή όχι ύποπτων ή διηθημένων λεμφαδένων στο υπερηχογράφημα καθορίζει την έκταση της χειρουργικής επέμβασης.

Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ύποπτοι λεμφαδένες αρκεί η διενέργεια ολικής θυρεοειδεκτομής χωρίς βιοψία λεμφαδένων.

Όταν διαπιστώνεται υπερηχογραφικά παρουσία διηθημένων λεμφαδένων, πρέπει στο χειρουργείο εκτός από ολική θυρεοειδεκτομή να γίνεται και λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου. Η έκταση του λεμφαδενικού καθαρισμού (κεντρικός, ομόπλευρος, αμφοτερόπλευρος) καθορίζεται προεγχειρητικά, αλλά και διεγχειρητικά αφού αποστέλλουμε πολλαπλές ταχείες βιοψίες από πιθανούς λεμφαδένες.

Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια τραχηλικού λεμφαδενικού καθαρισμού για καρκίνο θυρεοειδούς είναι εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση καθώς στον τράχηλο υπάρχουν πολλές πολύπλοκες ανατομικές δομές. Χρειάζεται η παρουσία χειρουργικής ομάδας με εξαιρετική γνώση της χειρουργικής ανατομίας του τραχήλου, ώστε αφ’ενός να επιτευχθεί το βέλτιστο ογκολογικό αποτέλεσμα και αφ’ετέρου να αποφευχθούν επιπλοκές που πολλές φορές είναι βασανιστικές για τον ασθενή.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΠΕΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ EUROMEDICA-ΑΘΗΝΑΙΟΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ